NPF-Simskola

Lekfullt, glädjefyllt och livsviktigt

Att skapa vattenvana, trygghet och säkerhet i vatten är grunden i vår simskola för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). För simkunnighet är helt enkelt livsviktigt.

I vår simskola för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar använder vi leken för att öva grunderna i vattenvana.

Det viktigste är att ditt barn ska bli vattensäker och känna trygghet med att vara i och ta sig fram i vattnet. Därför krävs det inga förkunskaper alls, målen är individuella och undervisningen sker alltid på barnets nivå.

För ditt barns säkerhet måste du som förälder vara med i vattnet under hela lektionen. Det är en stor trygghet för barnet och du lär dig även hjälpa ditt barn med simningen på bästa sätt.

Vi är i en bassäng med 90 cm djup. All undervisning sker på svenska.